Average Customer Rating: 4.2 based on Current Reviews.
05/01/2011     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by thienly2k5 from IP 1.52.4.172
em c?ng mu?n mua cái áo này n?a,giúp em v?i,em ? vi?t nam
03/24/2009     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by thuvien from IP 203.162.3.155
l?i ??u tiên em xin g?i l?i chúc s?c kho? ??n các ngh? s? c?a Trung Tâm Vân S?n. em xin t? gi?i thi?u em tên la` Lâm Th? Viên. em hi?n t?i ? Vi?t Nam.tuy em ch? m?i b?t ??u s?u t?p ?V Vân S?n ???c 2 cu?n (Dallas và Florida) thôi. nh?ng em l?i c?m th?y r?t thích các ngh? s? trong Trung Tâm Vân S?n , và nh?t là ch? Tâm ?oan á .vì em ? Vi?t Nam , n?u em d?t áo thì có chuy?n v? Vi?t Nam ???c khong anh Vân S?n.
01/06/2009     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by nickguy1 from IP 114.76.215.142
I like that Shirt. Van Son 41 in Florida:Que Huong Gap Lai
12/25/2008     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by HieNguyen from IP 203.162.3.168
ao nay dep wa thich wa lam sao mua duoc ha anh ?em o VietNam
11/20/2008     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by Tran Kim Tri from IP 211.28.53.132
Em Muon Mua Van Son Voi Cai Ao Nay Lam Em Khong Co The Visa Va Em Co The Key Card Co Mua Duoc Khong


Displaying 1 to 5 (of 5 reviews) Pages: 1