Average Customer Rating: 3.7 based on Current Reviews.
10/16/2016     Rating: 4 of 5 Stars! [4 of 5 Stars!]     posted by Elyza from IP 188.143.234.155
Thkans for taking the time to post. It's lifted the level of debate
06/30/2014     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by Tom from IP 113.170.50.100
I was born in Annam, and I absent Vân S?n L in Annam "My Hometown Affair". I'll be fine 1,000,000? and a reward DVD Van Son 50 in Annam (My Hometown Affair)!!
06/15/2014     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by Kim Nguyen from IP 74.58.42.124
Th?a tôi ?ã ???c xem, và r?t thích, xin c?m ?n TT Vân S?n ?ã ti?p t?c làm nh?ng ký s? th?t ??c ?áo !
Tôi và gia ?ình s? ti?p t?c mua b?ng g?c ?? ?ng h? :)
Xin chúc TT Vân S?n mãi g?t hái ???c nh?ng thành công.

Thân ái
05/14/2014     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by lucy tran from IP 208.87.237.180
nghe TTVS se ve Vn lm DVD , rat trong de duoc xem , nhng toi nay khi duoc DVD roi , qua that vong vi chu de va trinh dien qua tho va loi dien ta la y chan nhu ben VN = het chu ong pai hat , kich hi gao thet chat chua chu kong phai noi ha die kich ,
anh VS , mong dung lam mat di nhung gi ma khan gia tu truoc van mong doi va kham phuc TT, ung co vi loi nhuan ma mat het kh ,
05/03/2014     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by report link from IP 173.193.202.116
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=748297

Vân S?n 50 D1 Par KT.iso.001 1.46 GB
https://mega.co.nz/#!idUVDZQb!ibOUalFHDBgsfrDGG2fj2mt0Nh-
kb1TngSEL8VqJKXtE
Vân S?n 50 D1 Par KT.iso.002 1.46 GB
https://mega.co.nz/#!6RcBVLhL!3Ziyu2pwY1NlqhL7LNhnLBkFfH-
3J2yhnPSz-Hc9M5wE
Vân S?n 50 D1 Par KT.iso.003 1.35 GB
https://mega.co.nz/#!CRkFDRga!Dcvgmt9UfTtmkf-6fqTm7cABzh-
h9jwJ5AV8ip8f5DjU
Vân S?n 50 D2 Par KT.iso.001 1.46 GB
https://mega.co.nz/#!DQlQDYDC!W_-I215nn5W-uUk9Hnwi3sCX6--
dgfMNoh4t4am1Exrk
Vân S?n 50 D2 Par KT.iso.002 1.46 GB
https://mega.co.nz/#!7FdAQB5Q!3Hc7C2GQY2BNGQL_vG4eZSQp9--
gaYT_GHTzBKS6_l-w
Vân S?n 50 D2 Par KT.iso.003 1.34 GB
https://mega.co.nz/#!yA92zbDb!gFx2bjYjPef7u7TTSl-sznLDKW-
7DnorFwhi67MJFyMU
Vân S?n 50 D3 Par KT.iso.001 1.46 GB
https://mega.co.nz/#!jMljwLCB!fk_vxwcesm-CM_EwBpD260zYiR-
HxTlUY1yfl0gwqkxg
Vân S?n 50 D3 Par KT.iso.002 1.46 GB
https://mega.co.nz/#!Cc0mmY5T!WQRM6kXTgsTqVCP67BYl8_keYU-
jGB2LyMEfqLdHBDNE
Vân S?n 50 D3 Par KT.iso.003 1.27 GB
https://mega.co.nz/#!nUN2QLJJ!QP-u-rOkYodVIHRzAvGPq31CnW-
RtP158Gz0s0EnZZ44
05/01/2014     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by Ki?u Trang from IP 95.211.174.113
Download here ___ http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=748297

Thanks!
04/23/2014     Rating: 4 of 5 Stars! [4 of 5 Stars!]     posted by Tran Kenny from IP 115.76.7.210
Toi da duoc xem chuong trinh nay tai Viet Nam va no mang lai cho toi nhieu cam xuc. Tu anh sang, am thanh cho den nhung tiet muc ca nhac va hai kich deu duoc dan dung mot cach cong phu va hoan hao. Có th? nói ph?i th?t s? t?n m?t xem t?i ch?, th??ng th?c s? hoành tráng v?n có thì m?i c?m nh?n ???c h?t nh?ng ?i?u mà ch??ng trình mang l?i cho khán gi?. That tiec la hom do co nhieu su co xay ra nhung moi chuyen deu on thoa do su chuyen nghiep cua CEO cung nhu anh em chuyen vien ki thuat nen chuong trinh da hoan thanh mot cach thanh cong mi man.
---------------------------
Lam sao de toi co the order DVD 50 nay ve VIET NAM? Va TTVS co y dinh ban DVD orginal tai VN khong? Neu co, xin cho biet dia chi. Cam on rat nhieu va chuc TTVS se to chuc them nhieu chuong trinh that hay va y nghia cho nguoi Viet khap nam chau.
04/19/2014     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by ds from IP 68.98.179.115
Van Son gio xuo^'ng ly' do' rat nhieu..thu 1 ca si con trai xau nhieu we' voi lai ha't do*?, thu 2 ca si con ga'i chi co' dai dua dep. Thu 3 la ko them muon nhac si mo*'i...ca si VAN SON tu do' den gio chua bao gio co' bai... dem ten tuoi ca si le^n..nen muon NHAC SI sa'ng ta'c bai hi't.

Thu 4 muon nguoi viet kich ba?ng, kich da phan nha?m de... neu thai do?i duoc nhung dieu na`y se tot ho*n
04/16/2014     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by Chi?u Tím from IP 70.228.76.138
Ngày nào phát hành cu?n 50 này v?y? sao ch?a có thong báo v?y anh Vân S?n? :P
04/14/2014     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by Tr?n Kim from IP 210.49.221.98
Có DVD Và Blu_ray Không ? Ch?ng Nào Phát Hành V?y Trung Tâm Vân S?n


Displaying 1 to 10 (of 11 reviews) Pages: 12>