Average Customer Rating: 3.5 based on Current Reviews.
07/31/2006     Rating: 4 of 5 Stars! [4 of 5 Stars!]     posted by Le ly' from IP 63.164.145.198
kha' hay da^'y
07/30/2006     Rating: 3 of 5 Stars! [3 of 5 Stars!]     posted by binh tran from IP 70.253.91.67
van son in san jose chung nao ra vay, co ai biet kong,
07/30/2006     Rating: 3 of 5 Stars! [3 of 5 Stars!]     posted by binh tran from IP 70.253.91.67
hey whats up loi nguyen?
are u out of ur mind, damn it
07/29/2006     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by Lời nguyền from IP 72.254.33.156
Những kẻ vào đây cho 1 sao với sự thù hằn cá nhân sẽ chịu những sự trừng phạt sau: Cha mẹ, vợ chồng, con cái chúng bây nếu đi ra ngoài đường sẽ bị xe đụng chết hoặc tàn phế vĩnh viễn, nếu không, vợ chồng con cái chúng bây sẽ ly tán,con gái đi làm đỉ, con trai bị nghiện ngập sống trong cảnh tù tội. Nếu chúng bây đi biển, đi sông, sẽ bị chết chìm, đi máy bay bị rớt,ở trong nhà cũng bị chết cháy. Những kẻ có lòng dạ thù hằn nhỏ nhen vào đây cho 1 sao sẽ bị kết quả tàn khốc như lời nguyền rủa này. Còn những người có lòng dạ thánh thiện vào góp ý kiến cho người khác tốt hơn sẽ hưởng được phước, gia đình bình yên và tránh được lời nguyền rủa độc trên.
07/29/2006     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by ^_^ from IP 65.71.125.28
haha i love this dvd vanson is so cool ... i d admire his hard work and effort he has put into this dvd and for all of those who said this dvd suck should realize how hard he works his butt for each and every single one of his dvds
07/24/2006     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by hung from IP 71.146.176.227
07-22-2006 Rate: Posted by Cattt from IP 70.145.112.67
i give this tape a 2,however; i give ca si LE CHI a 10. Needs info as to where i can get her cd---REALLY appreciated the effort!!!!!


u can get lc cd at any vietnamese music store around the world/ by the way where do u lived? or u can buy her cd online at www.vansonentertainment.com
07/24/2006     Rating: 1 of 5 Stars! [1 of 5 Stars!]     posted by Ngoc Nga from IP 199.224.9.140
De tai nay khong hay dau VS oi!!!
07/23/2006     Rating: 2 of 5 Stars! [2 of 5 Stars!]     posted by tuyet minh from IP 70.119.183.86
phi nhung suck
07/23/2006     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by fair from IP 71.138.117.243
07-22-2006 Rate: Posted by Vd from IP 68.238.241.73
Yes, agree, VS should stick with comedy. It will be better, stupid comedy with stupid MC for stupid who wants to buy it. Bad music, bad singers. Nham nho, nham nhi qua te !

And YOU ARE STUPID PEOPLE, TOO.

07-21-2006 Rate: Posted by Phi Phung from IP 71.137.183
07/22/2006     Rating: 3 of 5 Stars! [3 of 5 Stars!]     posted by cattt from IP 70.145.112.67
i give this tape a 2,however; i give ca si LE CHI a 10. Needs info as to where i can get her cd---REALLY appreciated the effort!!!!!


Displaying 31 to 40 (of 143 reviews) Pages: <12345...>