Average Customer Rating: 5.0 based on Current Reviews.
01/02/2009     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by Nick Huynh from IP 114.76.215.142
I Think Van Son Hai Collections Is Great! My Favourite Is Tam Ca Hai Huoc Ba Chang Ty Nan.
I'm From Australia So I Can From Saigon Music In Bankstown, Sydney.

My Favourite Hai Collections Are 1st : 28 2nd : 30 3rd : 29

My Favourite Van Son Is 35
12/04/2008     Rating: 5 of 5 Stars! [5 of 5 Stars!]     posted by Tr?n Th?ch Nguyên Th?ng from IP 203.162.3.155
cháu ?ã coi các phim do hai chú Vân S?n và chú B?o Liêm ?óng r?t hay cháu thích nh?t là b? phim là: ??c Gì b? phim này cháu th?y r?t hay cháu sinh c?m ?n các chú ?ã ?óng các chuy?n hài h??c ?? cho m?i ng??i th? gi?n và vui v?. m?t l?n n?a cháu sinh chúc cho các chú ???c thành công trong khi ?óng các truy?n hài h??c khác cháu sinh c?m ?n các chú. nh?t là hai chú Vân S?n va` chú B?o Liêm


Displaying 1 to 2 (of 2 reviews) Pages: 1